Hilvan’da yaşayan aileler

Hilvan’da yaşayan aileler
Sosyal Medyada Paylaşın

Şanlıurfa’nın en köklü ilçelerinden biri olan Hilvan ilçesinde yaşayan aileler ilçe ve kent adına ayrı ayrı birer değer olarak günümüze kadar gelmiştir.

Günümüzde Hoşin (Uluyazı) olarak bilinen köyden yıllar önce koparak ayrı bir köye ve zamanla da ilçeye dönüşen Hilvan (Curnéreş) ilçesinde köklü aileler yaşıyor.

Bu ailelerin her biri ilçe ile özdeşleşen isimleri ile tanınır. Bu aileler günümüze kadar gelenekleri ile birlikte gelebilmeyi başarmıştır.

İşte Hilvan’da yaşayan o aileler:

Mala Abûzerê Kirelanê

Mala Abuzerê Pirçikli (Cidal)

Mala Ademê Noto

Mala Alîyê Remê Zînê (Tekyol)

Mala Ana fato (Karakuş)

Mala Ana Rihê (Can)

Mala Asoyê Dêwid (Abay)

Mala Awê Hemê (Çavaş)

Mala Awika (Bucak, Avıkanoğlu)

Mala Awoyê Îmxanê (Beyaztaş)

Mala Awoyê Xecê (Payır)

Mala Awzerê Av Cina

Mala Azmiço (Şengül)

Mala Bedîhê Kawa/Kawî (Çiftkuş)

Mala Bedirê Elê Dewrêş

Mala Bedirê Encozî

Mala Bedirê Şivan (Onat)

Mala Bedoyê Ezam (Şanda)

Mala Bego (Şimgar)

Mala Behrîyê Emo (Kılınç)

Mala Behrîyê Xel Hamikê (Bürme)

Mala Bekê (Bingöl)

Mala Bekê Osê Xefê (Naserdin Köyü)

Mala Bekirê El Gurî (Eryılmaz).

Mala Bekirê Em Lewendê (Üçlü)

Mala Bekirê Ferso (Akçan)

Mala Bekirê Hem Gulî (Dilak)

Mala Bekirê Sînoyê Zelê (Kadak)

Mala Bîloyé Xezalé (Mala Sînoyê Hemê Kinik)

Mala Bûboyê Bastiqê Qondereçî (Salık)

Mala Cehmûsa (Camızcı)

Mala Celloyê Zilfê (Çalışkan)

Mala Celloyê Firneçî (Yem Sanayinde çalışıyordu)

Mala Cemala (Pertav).

Mala Cemalê Sihhîye (Karakılçık)

Mala Cemê (Kuşuçar)

Mala Cemîlê Kosan (Tüysüz)

Mala Cemîlê Muxtar (Koyunoğlu, Koyun)

Mala Cemîlê Nûrikê (Abak)

Mala Cemoya Hemamçî (İrfan Taşkın’ın annesi)

Mala Cewerê Telûcê (Çetin)

Mala Cewerê Xanê (Tav)

Mala Cilika (Çiftyürek)

Mala Cim Keleşê (Olgun)

Mala Cimê Kulo ( )

Mala Cimoyê Berber (Göçüncü)

Mala Cimoyê Husên (Şiltakçı)

Mala Cimoyê Kal Emîn

Mala Cimoyê Keleş (Olgun)

Mala Cimoyê Zelo

Mala Cînco (Irmak, Kaya, Cinco)

Mala Darê (Tacar)

Mala Dedê Kezê

Mala Delê Gormen (Nasrettin köyü)

Mala Deli Îbo (Laba)

Mala Deli Mihemed

Mala Dewrêş (Aydoğdu)

Mala Ehmedê Bendik

Mala Ehmedê Cemala (Evsan)

Mala Ehmedê Darê (Tacar, Cambaz)

Mala Ehmedê Edo

Mala Ehmedê Hecî (Ji Hec Musan)

Mala Ehmedê Manga

Mala Ehmedê Rizgo (Honca)

Mala Ehmedê Xeloyê Elî

Mala Ehmedê Zilo (Güzel)

Mala Ehmo Çillek ()

Mala Ehmoyê Ewo (Seymen)

Mala El Horik

Mala El Potî (Sancılı)

Mala El Zeynika (Yüksekyayla)

Mala Elê Elita (Akın)

Mala Elê Nistê (Bağış)

Mala Elfa Xema (Aşa)

Mala Elî û Hecîyê Hewê (Karakeçili)

Mala Elî Xelê (Deme)

Mala Elîkoyê Lastikçi (Gürsel, Gümüşlü)

Mala Elîyê Bedo (Şanda)

Mala Elîyê Bekçî / Macir (Aşit)

Mala Elîyê Bişo (Yalçınkaya)

Mala Elîyê Evdî/Avdê (Çavgun ve Yılmaz)

Mala Elîyê Evdikan (Demirkoç)

Mala Elîyê Ewra (Aktan)

Mala Elîyê Hewê (Karakeçili)

Mala Elîyê Honîya (Asar)

Mala Elîyê Horê (Barlik)

Mala Elîyê Kezek (Budak)

Mala Elîyê Kurdê (Çetin)

Mala Elîyê Macir (Çiftçi)

Mala Elîyê Mille (Yelekçi)

Mala Elîyê Mistê (Bağış)

Mala Elîyê Mûdê (Kem / Muratoğlu)

Mala Elîyê Pîrhewikê (Ufak)

Mala Elîyê Qondereçî (Ciba)

Mala Elîyê Rehmê (Bıdık)

Mala Elîyê Remo (Yakışma)

Mala Elîyê Silo (Yakıcı)

Mala Elîyê Sinca (Faik Köyünde)

Mala Elîyê Tama

Mala Elîyê Welî (Bakan)

Mala Elîyê Xezalê (Sarıkuş)

Mala Elîyê/Eloyê Mînê (Özbek)

Mala Elokê (Adak)

Mala Eloyê Zînikê (Çobanyıldız)

Mala Em Altûn (Uzun)

Mala Emdlevend

Mala Eme Reşa (Maça)

Mala Emela (Evin)

Mala Emînê Berber (Zaman)

Mala Emînê Uco (Ayiş)

Mala Emmarê (Dadaş)

Mala Erewa (Doğan)

Mala Eş Macirê (Eleşgirt, Mihaciroğlu)

Mala Eşa Mehmê (Tekin)

Mala Evdika (Demirkoç)

Mala Evdilqadirê Şê Mihemed (Toprak)

Mala Ebdillayê Bubo (Karayılan)

Mala Evdillahê Hoste Îsa (Paytal)

Mala Evdillahê Keklîk (Kıdık)

Mala Evdirehmanê Macir (Demir)

Mala Evdoyê Husên (Güzel)

Mala Eylas (Demir)

Mala Ezoyê Qehweçî (Ulak)

Mala Fat Mange

Mala Fat Xirbikê

Mala Ferso (Beşkat)

Mala Fethîyê Mistawa (Açıkada)

Mala Fûêd (Aban)

Mala Gebendirisan (Solçetutan, Solucatutan, Çevik)

Mala Gero

Mala Giharîya (Karakaya)

Mala Guja (Demirkol)

Mala Gulî Sofî Welo (Oflaz)

Mala Gulika (Dede)

Mala Gulîyê Kawî (Tetik)

Mala Gulîyê Kuto/Bekçî (Duymaz)

Mala Hec Beko

Mala Hec Cehfer (Adak)

Mala Hec Cemîlê (Çakmak)

Mala Hec Dedo (Karaca)

Mala Hec Elo (Hızır Sankur)

Mala Hec Ewdillah (Keklik, Kıdık)

Mala Hec Hemdê (Genç)

Mala Hec îdê (Ayran)

Mala Hec Mihemedan (Paydaş, Avcı, Arhan, Koreli)

Mala Hec Mistefayê Kamo

Mala Hec Mûsan (Seymen, Çakmak, Kılıç, Özkaya, Eroğlu, Uruz)

Mala Hec Osmanê Tîpçî (Şeyhanlıoğlu)

Mala Hec Ûsib (Hacıyusufoğlu)

Mala Hec Xelefê Erew (Ayan)

Mala Hecîyê Kûbo (Gülpınar)

Mala Hecîyê Pîrê (Tümek)

Mala Hecîyê Xûnê

Mala Hem Çîya (Şîray)

Mala Hem Deve

Mala Hem Kinik

Mala Hem Reşê

Mala Hem Umerê (Harmanşah)

Mala Hemaça (Dilber)

Mala Hemê Bekiro (Gelez)

Mala Hemê Ceyar (Şiltakçı)

Mala Heme Elîyê Hemra (Aytiş)

Mala Hemê Eyo (Yıldız)

Mala Hemê Gulo

Mala Hemê Huso

Mala Hemê Îsê

Mala Hemê Sîmsar (Milli)

Mala Hemê û Hesê Welî (Babacan)

Mala Hemê Us Mila (Aydın)

Mala Hemedê Hemdê (Kevci)

Mala Hemîdê Kulo / Mala Îs Hemac (Çalışır)

Mala Hemîdê Macir (Yumuşak, Sezer)

Mala Hemika (Oğur)

Mala Hemiylîyî

Mala Hemkê Eyno (Göktepeli)

Mala Hemoyê Bêdir

Mala Hemoyê Cenan (Cenan)

Mala Hemoyê Eyşê (Bakmaz)

Mala Hemoyê Fatê

Mala Hemoyê Hedê (Yalta)

Mala Hemoyê Îmê

Mala Hemoyê Îwoyê Omerêm Kawî (Budur)

Mala Hemoyê Temo

Mala Hemoyê Tûto (Şımarık)

Mala Hemtrake (Yakıcı)

Mala Hemzeyê Umerê Dodî (Karakeçili, Altun)

Mala Hepo (Atmak)

Mala Hes Quling (Şipar)

Mala Hesaga (Doyanç)

Mala Hesboxe ()

Mala Hesenê Gergerî (Yıldız)

Mala Hesenê Koçer (Ersoy)

Mala Hesenê Xeîlkê (Aşağı Ekece-Ray)

Mala Hesenê Zeko (Savaş)

Mala Hesoyê Çerçî

Mala Hesoyê Çilag (Köremen)

Mala Hus Mangê (Vural)

Mala Husê Dewrê (Durmaz)

Mala Husênê Bûbê (Akiz)

Mala Husênê Firneçî (Sanar)

Mala Husênê Manga

Mala Husênê Qereçî

Mala Husênê Şehrîçî (Çoban)

Mala Husna Erew (Şişme)

Mala Huso Gurî (Çoban)

Mala Hussoyê Etikî

Mala Hûta (Karataş)

Mala Îboyê Seydo (Eryılmaz)

Mala Îbram Xelîlê Îmêm (Ağız)

Mala Îbramê Eyşanê (Perse)

Mala Îbramé Macir (Sarman)

Mala Îbramê Qerdîyan (Şindak)

Mala Îbramê Xeraş (Övet)

Mala Îmamê Qereyollari (Küçükkaya)

Mala Îsê Ereb (Şen)

Mala Îsê Nesî (Solmaz)

Mala Îsmeîlê Îsê

Mala Îsmeîlê Kora (Çavgun)

Mala Îsmeîlê Kumik (Dal)

Mala Îsmeîlê Semê Pîrê (Şima)

Mala Îsoyê Rem Elik (Îsê Kerra) (Bozkurt)

Mala Îwiş (Şımık)

Mala Kalê Dêw (Adak)

Mala Kalê Hêjîran (Polat)

Mala Kalê Misto

Mala Kalê Nihîtan (Bâğı)

Mala Kalikan (Cıdır)

Mala Kawan (Tetik, Bodur, Çiftkuş, Benzin, Kem, Salihoğlu, Narin, Gelez)

Mala Kekoyê Macir (Çekiş)

Mala Ker Xello

Mala Kerîmê Fatê (Doğru)

Mala Kerkaxa (Polat)

Mala Keyê (Naserdînê) (Özdemir)

Mala Kezê (Polat). Kütüphane memuru Mehmet Polat)

Mala Komika (Olukçu)

Mala Koşkêr (Kaya)

Mala Kozika (Alıcı)

Mala Kudê (Fırıncı Şevket Yaba)

Mala Kutika (Çatlak)

Mala Mamo (Atalay)

Mala Mehmê Sêlih (Çalışır).

Mala Mehmûdê El Nas (Akyıldız)

Mala Mehmûdê Kemma (Kama)

Mala Mehmûdê Masîya / Helîsê (Bebe)

Mala Mehmûdê Qehweçî (Genç)

Mala Mehmûdê Resimçî (Yelkenkumral)

Mala Mekko

Mala Mel Emîn (Sakınış)

Mala Melekê (Bendaş)

Mala Melle Îsa (Ökten)

Mala Melle Osman (Naserdin köyü)

Mala Memê Gran

Mala Meqsûdê Kinê (Acin)

Mala Meqsût Çawûş

Mala Miçê Kinik (Çiçek)

Mala Miçoyê Rihê (Coşkun)

Mala Miçoyê Seydo (Özbek)

Mala Miftîyê Kevn (Müftüoğlu)

Mala Mihêdînê Cindar (Yalgın)

Mala Mihemedê Kaviran (Koç)

Mala Mihemed Şahê Qoço (Avcı)

Mala Mihemed û Cewerê Şêxî (Kandal)

Mala Mihemedê

Mala Mihemedê (Duru)

Mala Mihemedê Awo (Beyaztaş)

Mala Mihemedê Besê (Olukçu)

Mala Mihemedê Beyazê Macir (Düşmez)

Mala Mihemedê Bozo (Saçıntı)

Mala Mihemedê Çilag (Büyük)

Mala Mihemedê Efikê ()

Mala Mihemedê Êyşê (Varan)

Mala Mihemedê Gulikê (Dede)

Mala Mihemedê Hemê Şilê (Çiçek)

Mala Mihemedê Îsmeîlê Xelo (Gümüş)

Mala Mihemedê Kalê (Dev)

Mala Mîhemedê Mangê (Oğur)

Mala Mihemedê Memê (Mersin’e yerleştiler)

Mala Mihemedê Mihemed (Tekin)

Mala Mihemedê Pisika (Ten)

Mala Mihemedê Sorgulo

Mala Mihemedê Şaybê (Birinci)

Mala Mihemedê Şehpelîyê (Yetkin)

Mala Mihemedê Şîşman – Almanci (Karakılçık)

Mala Mihemedê Tacdîn Macir (Seyman)

Mala Mihemedê Xan Erewê (Urluk)

Mala Mihemedê Xatûnê (Bağıran)

Mala Mîqdatê Dînkçî (Bülbül)

Mala Mîralîya Cumoyê Kalê (Şahin)

Mala Mircê (Nitelik)

Mala Mîrza

Mala Misoyê Cemîlê yê Macir (Hançer)

Mala Mistawa (Çanga)

Mala Mistefa Emî (Ekinci)

Mala Mistefayê Çilag

Mala Mistefayê Gulî (Bürtürk)

Mala Mistefayê Mehmûd (Dehşet)

Mala Mistefayê Osê (Kılıç)

Mala Mistefayê Qelenderan (Kalender)

Mala Mistefayê Serê (Gürmen)

Mala Mistefayê Zelxê (Çeçe ve Ersoy)

Mala Mistoyê Dînik (İmren)

Mala Mistoyê Fatişê

Mala Mistoyê Melekê (Yağır)

Mala Mistoyê Sêdiq (Aybar)

Mala Mişraqan (Aksakallı)

Mala Mizûran (Yüksekyayla)

Mala Mûdê (kem, Muratoğlu)

Mala Muslumê Qesab (Antalya’daki Heqîyê Qesab’ın babası)

Mala Muslumê Şeyîna (Evik)

Mala Musoyê Cano (Bulut)

Mala Naylon (Söyler)

Mala Nedîmê Hesko (Oymakçı)

Mala Nezîf û Umerê Telaqa (Polat)

Mala Os Xalitan (Şiltak, Halitoğulları, Şık)

Mala Osê Çep (Davulcu)

Mala Osê Helîmê (Beyazdaş)

Mala Osê Kawa (Benzin)

Mala Osikê Demircî / Hemoyê Sakînê (Karataş. Ermeni ailesiydi İskendurun’a yerleşti)

Mala Osman û Cewherê Xefê

Mala Osmanê Bekçî (Tekadam)

Mala Osmanê Çerpekê (Kavak)

Mala Osmanê Elî (Çat. Mersin’e yerleştiler)

Mala Osmanê Evdika (Demirkoç)

Mala Osmanê Îsê

Mala Osmanê Îsmeîl (Karakılçık)

Mala Osmanê Îsmeîlê Helîsê

Mala Osmanê Kalê

Mala Osmanê Kirtleme

Mala Osmanê Silt Bûkê

Mala Osmanê Şîşko

Mala Osmanê Tîpçî (Şeyhanlıoğlu)

Mala Osmanê Xerzo

Mala Osniya (Can)

Mala Pûko (Eryılmaz)

Mala Qadirê Bezik (Dere)

Mala Qadirê Eledînî / Bêzkî

Mala Qadirê Evdika / Erebeçî (Karameşe)

Mala Qadirê Gulikê (Mersin’e yerleştiler)

Mala Qadirê Xalîyî (Paytal)

Mala Qadirê Xuşxuşkê (Maç, Manap)

Mala Qadoyê Kalê (Cenan)

Mala Qadoyê Şık

Mala Qazana (Durmaz)

Mala Qefera (Perk)

Mala Qenco (Salıcı)

Mala Qeremanî (Ocak)

Mala Qoçoyê Cemîlê

Mala Qoçoyê Çawûşa

Mala Qotika (Çatlak)

Mala Rem Dîk

Mala Rem Umukê (Barlas)

Mala Remê Axca (Çaltı)

Mala Remê Dizê (Çevirici)

Mala Remê Elîşêr (Yaba)

Mala Remê Emînê (Ünel)

Mala Remê Gulo (Yavuz)

Mala Remê Kinê (Savan).

Mala Remê Osê (Yüksekyayla)

Mala Remê Sêdiq (Aybar)

Mala Remê Şêro

Mala Remê Xidê (Üçkan)

Mala Remê Zînê (Tekyol)

Mala Remezanê Seferî (Tofan)

Mala Remo Şeytan (Ökten)

Mala Remoyê / Fata Suwreglî (Demir)

Mala Remoyê Bergîra ( )

Mala Remoyê Hazirdîn ( ).

Mala Remoyê Kawî (Barın)

Mala Remoyê Nûrikê (Abak)

Mala Remoyê Tejîya

Mala Remreq (Balkan)

Mala Remzanê / Remoyê Koko (Bencik)

Mala Remzanê Çilag (Dağ)

Mala Remzanê Çîpreş

Mala Remzane Mele Umer (Kolbüken)

Mala Remzanê Qilêçî, Sobeçî (Akçakaya)

Mala Resûl (Narin)

Mala Sadiqê Mihacir (Dilmen)

Mala Sakîna Xedeme (Karataş)

Mala Salihan (Delebe, Dirlik, Ciba, Delik, Delen, Çenek, Salihoğlu)

Mala Salihê Aliş (Akyıldız)

Mala Sawûna (Kılıçoğlu, Ulusoy, Atasoy)

Mala Seîdê Arzûhalcî (Görüş)

Mala Selîm û Osmanê Macir (Çelik)

Mala Selo Gurî

Mala Seyîdê Gulikê (Dokuz)

Mala Silêmanan (Bayık, Baysal, Bayat, Bebe, Düzme, Baytak, Bayrak, Baydar, Baylan, Benzer)

Mala Sileymanê Fîrketcî (Çetintaş)

Mala Siloyê Eliko

Mala Siloyê Horê Şemê

Mala Siloyê Elê Xerzî (Felek)

Mala Siloyê Kerîm (Doğru)

Mala Sînikan (Kardaş, Hamak, Cılkez, Cizak, Cikay, Bakay)

Mala Sîno Şık

Mala Sînoyê Hec Osmên (Demir)

Mala Sînoyê Hesê Îsê (Tetik)

Mala Sînoyê Perelî (Kaya)

Mala Sînoyê Reco (Karahan, Karahanlı, Ulusoy, Acar)

Mala Sînoyê Topêl

Mala Sînoyê Umer

Mala Sînoyê Xanê (Aşan)

Mala Sînoyê Zelê Yê Kawî (Sansak)

Mala Sînoyê Zeynewê (Çobanyıldız, Boz)

Mala Sofî Dedo (İpar)

Mala Sorikê (Elmas)

Mala Suloyê Hore Şemê (Cambaz)

Mala Şamikan

Mala Şelpatîya (Şefkatlı)

Mala Şerîf Şêx Qadir (Gürmen)

Mala Şerqîya (Bardak)

Mala Şêx Durî (Süzen)

Mala Şêx Fatmê (Salgın, Salgut, Saltuk Şeyhanlıoğlu)

Mala Şêx Îs (Tektaş)

Mala Şêx Omerê Horik (Kente)

Mala Şexê Sofî (Acar)

Mala Şêxmûsê Hemê Dedê (Akbay, Çavuş, Sağır)

Mala Şêxmûsê Kirtleme

Mala Şêxoyê Dodkî

Mala Şêxoyê Evdî

Mala Şêxoyê Kalê (Canan)

Mala Şêxoyê Kera

Mala Şêxoyê kurêsî

Mala Şêxoyê Mihemed (Sert)

Mala Şêxoyê Necar (Çiçek)

Mala Şêxoyê Suwreglî (Yenmez)

Mala Şopçî (Kat)

Mala Şukrîyê Cindar (Yazgılı)

Mala Taco Macir (Durmaz)

Mala Tahîrê Macir

Mala Tajdîn (Seyman)

Mala Tewfîqê Loqenteçî (Aslan).

Mala Tirpa (Toprak)

Mala Topalan

Mala Tûto (Şımarık)

Mala Ume / Eme Reş

Mala Umerê Bega (Özmen)

Mala Umerê Besê

Mala Umerê Cimê (Cadur)

Mala Umerê Kawî (Benzin

Mala Umerê Kinik (Ödemiş)

Mala Umerê Xidir (Beyazçiçek)

Mala Umo Rovî

Mala Ûsê Begê

Mala Ûsê Beyazê (Avcı)

Mala Uzêrê Zewekê (Sevgi)

Mala Wehbî (Sakınış)

Mala Welle Osman (Can)

Mala Weysîyê Mele Elî (Yiğit)

Mala Xelîl û Elîyê Macir (Çiftçi).

Mala Xalitê Kera

Mala Xan Erewê (Urluk)

Mala Xelefê Erew (Ayan)

Mala Xelîlê Xocê (Erew?) (Çardak)

Mala Xelo Gurî

Mala Xeloyê Awo (Beyaztaş, Akgün)

Mala Xeloyê Emê (Yavuz)

Mala Xeloyê Fat Hecerê / Xeloyê Pîqop (Butik)

Mala Xeloyê Hewê (Karakeçili)

Mala Xeloyê Hino (Erkaymaz)

Mala Xeloyê Tîpçî

Mala Xeloyê Xêlit (Arka)

Mala Xerza (Çetindağ, Felek)

Mala Xoce Salih (Cengiz)

Mala Xoce Semho (Aytiş)

Mala Xocê Şûtik (oyuncu Bülent İnal’ın ailesi)

Mala Xuzorîya (Wehab û Elî) (Eryıldırım)

Mala Yaza Parlix (Çat)

Mala Zeyn Kullek

Mala Zîmirkan (Gardiyan Mehmet Bıçak ailesi)

Mala Zînikê (Çobanyıldız)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.